Oleksandr Fedko

Rating a informácie o Oleksandr Fedko

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Oleksandr Fedko 11425 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 309178. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 64.3323% spoločností je horších ako Oleksandr Fedko.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Oleksandr Fedko" href="http://oleksandr-fedko.sk-rating.com/">
   <img src="http://oleksandr-fedko.sk-rating.com/oleksandr-fedko.png" width="150" height="25" alt="Rating Oleksandr Fedko" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Oleksandr Fedko

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia